Home Coaching
Studenten coaching op maat

Wat zijn de mogelijkheden voor studentencoaching?

Niet iedereen heeft de dezelfde behoefte als het gaat om ondersteuning bij het maken van een bewuste keuze van een studie of begeleiding tijdens de studie. Daarom heeft StudentenCoaching verschillende mogelijkheden om je ondersteuning op maat te bieden. Waar sta je op dit moment met je keuze en/of studie en welke mogelijkheid spreekt jou het meeste aan?

01Standaard
Bestaat uit vier bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur. Waarvan een in een klein groepje. Twee individuele gesprekken en een gesprek samen met de ouders. We gaan vooral samen op zoek naar wie jij bent, wat jou drijft, welke talenten je hebt en wat je verwacht van je opleiding en je toekomst daarna. Hierdoor ben je in staat om de vele mogelijkheden voor jou terug te brengen naar een bepaalde richting waarop je je kan gaan focussen en waarna je gerichter de opleidingen die bij je passen kunt gaan benaderen. Kosten: € 250,-

02Feedback op studiekeuze
Je weet al ongeveer in welke richting jij je opleiding moet gaan zoeken. Je wilt graag feedback op de door jouw gemaakte keuze. Je twijfelt nog wel over waar je jouw gekozen opleiding wilt gaan doen en in welke plaats. Je wilt graag met een student van jouw gekozen opleiding van gedachten wisselen. Kosten: speciaal studententarief van € 60,- per uur.

03Studie ondersteuning
Je wilt graag ondersteuning in het eerste jaar van je nieuwe opleiding omdat je je realiseert dat er veel tegelijk op je af zal komen. Het helpt je als je elk kwartaal met een deskundige op een rijtje kan zetten waar je tegenaan loopt. Ook tijdens vervolg jaren kan het prettig zijn om regelmatig met een deskundige van gedachten te wisselen. Kosten: speciaal studententarief van € 60,- per uur.

04Meer gerichte aandacht nodig?
We gaan in individuele sessies in op wie jij bent. We brengen je in contact met studenten die de opleiding doen waar jij wel wat in ziet. We regelen eventueel een meeloopdag op- de opleiding waar je interesse in hebt. We begeleiden je in het eerste studiejaar op het gebied van planning, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Kosten: speciaal studententarief van € 60,- per uur.

Hoe gaan we te werk?

Als jij je aanmeldt bij StudentenCoaching gaan we eerst in een gratis intake gesprek je vraagstelling helder krijgen en gaan we samen bepalen welke coachingstraject voor jou het meest van toepassing is. Tijdens de coachingssessies maken we gebruik van interview technieken, biografie oefeningen, het talentenspel en kwaliteitstesten. We hebben beschikking over de meest uitgebreide databestanden met alle bestaande opleidingen en data van open dagen. We hebben vele contacten ‘in het veld’. Zowel voor contact met studenten als met docenten. We geven ook ‘huiswerk’. De laatste bijeenkomst is bedoeld voor afronding, evaluatie, terugkoppeling en advies.

Wat leer je?

  • Individueel: coaching op bewuste en onbewuste drijfveren, vaardigheden en verlangens.
  • Groepscoaching: leren van anderen en andere situaties. Training en crosstraining (elkaar trainen)
  • Huiswerk: reflectie en implementatie door speciale opdrachten.
  • Lezen, open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken, kennis meteen toepassen. Contacten leggen met studenten en docenten van de toekomstige opleiding en eventueel meelopen.
  • Visie van de ouders op de student; kennis en inzichten van de ouders gebruiken en inzetten en zo nodig bijsturen of afzwakken.
  • Dit leidt tot een ‘routekaart’; concrete handvaten en aanbevelingen in een bepaalde richting. Plus een sterkte / zwakte analyse van de student. Indien nodig ook vaardigheden versterken of aanleren om op een hoger niveau te kunnen presteren. Deze kunnen in het proces worden meegenomen of behandeld worden in eventuele vervolggesprekken. Hierdoor is de aankomende student in staat om meer zelfvertrouwen te krijgen, structuur aan te brengen in leven en/of studie, het tegengaan van faalangsten of het verkrijgen van meer zelfinzicht.